Szkolenia kompetencji osobistych koncentrują się wokół budowania Twojej efektywności w codziennych działaniach:

Efektywna komunikacja interpersonalna
Skuteczne komunikowanie się i budowanie relacji interpersonalnych.

Stres i ja
Radzenie sobie w sytuacjach stresujących.

Zarządzanie sobą w sytuacji kryzysowej
Rozpoznawanie sytuacji kryzysowej, budowanie osobistej strategii postępowania w jej obliczu.

Firma i ja
Przedsiębiorcze, aktywne podejście do własnego funkcjonowania w organizacji.