Podczas tego kursu będziemy koncentrować się na budowaniu profesjonalnego wizerunku uczestników jako trenerów i wspierać ich w rozwoju umiejętności otwierające nowe możliwości na ścieżce rozwoju zawodowego. Cały proces zakończy się certyfikacją trenerską, w trakcie której uczestnicy zaprezentują fragmenty szkoleń oparte o ich mocne strony i talenty.

Celem szkolenia jest:
• rozwinięcie umiejętności prowadzenia profesjonalnych szkoleń,
• poznanie umiejętności badania potrzeb Klienta i oceny efektywności szkoleń,
• zbudowanie i wzmocnienie profesjonalnej postawy trenerskiej opartej o indywidualną, świadomą autoprezentację,
• wzmocnienie pożądanych w zawodzie trenera cech interpersonalnych,
• zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego jako trenera.