Podejście jest tą małą rzeczą, która czyni wielką różnicę

/Winston Churchill/

Co to jest organizacja? Czym jest system? Czy synergia i podejście systemowe decydują o sukcesie naszej firmy?

Jasny i oczywisty z pozoru termin ma bowiem o wiele głębsze znaczenie. Właściwe zrozumienie terminu ORGANIZACJA może mieć kapitalne znaczenie dla właściwego rozwoju naszej firmy.

Etymologiczna podróż prowadzi nas do łacińskiego organisatio, które jednoznacznie wskazuje na system oraz greckiego organikos, które uzupełnia naszą wiedzę o fakt, że system ten jest wytworzony za pomocą narzędzi, składa się z organów.

SYSTEM czyli układ powiązanych elementów

Zatem organizacja to system, o czym często zdarza się nam zapominać. Jest to struktura, na którą składają się różnorodne elementy.  Jak zatem powinniśmy ją rozpatrywać, aby skutecznie nią zarządzać i efektywnie zmieniać?

Odpowiedzią jest podejście systemowe. Wskazuje ono na dwie płaszczyzny działania naszej organizacji:
– środowisko zewnętrzne (usytuowanie w otoczeniu społecznym, ekonomicznym czy biznesowym);
– środowisko wewnętrzne (wewnętrzna struktura naszej organizacji).

Czynniki zewnętrzne często pozostają poza zasięgiem naszych wpływów. Natomiast obszarem, który realnie możemy zmieniać, polepszać i nad którym możemy pracować jest wewnętrzna struktura naszej organizacji.

Firma, organizacja, choć złożona z tak wielu elementów, jest systemem jednorodnym, celowym i otwartym. Warto sobie uświadomić, że każde działanie, zmiana bądź zaniechanie w jednym obszarze, wpływa na pracę wszystkich pozostałych części naszej organizacji! Musimy nauczyć się traktować naszą organizacje jako strukturę niemal równoważnych elementów, jak system naczyń połączonych.

rysunek

Wszystkie części systemu są ze sobą powiązane.
Brak współdziałania i kierowanie się jedynie własnymi priorytetami sprawiają, że organizacja nie może wykorzystać swojego potencjału rozwojowego w całości.
Świadomość potrzeby synergii w działaniu pozwala organizacji na zrealizowanie celów biznesowych, ale także misji i założonej strategii.

Świadome podejście czyli synergia

Świadome podejście do organizacji jako systemu pozwala osiągać długotrwałą efektywność, realizować dalekosiężne plany i nieustannie się rozwijać. Natomiast spoiwem, łączącym wszystkie elementy naszej struktury, a zarazem kluczem do trwałego sukcesu całej organizacji jest synergia. W tym magicznym pojęciu zawiera się współpraca i współodpowiedzialność wszystkich części systemu.

Udzielając wsparcia naszym Klientom, wspólnie określając obszary możliwych zmian czy projektując rozwiązania, także kierujemy się systemowym podejściem do danej organizacji. Łączymy działania rozwojowo-edukacyjne z najlepszymi dostępnymi narzędziami i systemami Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wierzymy, że synergia i w naszej pracy jest kluczem do uzyskania najlepszych efektów.