Zmieniasz strategię swojej firmy?
Przechodzisz fuzję firm?
Prowadzisz redukcję zatrudnienia?
Jak określić konkretne cele strategiczne?
Jak stworzyć profesjonalny plan działań?

Rozwój organizacji jest niemożliwy bez strategii firmy. To ona pozwala na dalsze precyzowanie inicjatyw, które należy podjąć aby osiągnąć oczekiwane korzyści. Podczas warsztatów strategicznych pracujemy właśnie nad tym obszarem, pomagając w określeniu strategicznych celów i stworzeniu planów działania, które umożliwiają realizację celów.

Na warsztatach uczestnicy przechodzą 4 etapowy proces:
1. analiza obecnej i docelowej kultury organizacyjnej
2. przeprowadzenie analizy SWOT
3. wyznaczenie misji i wizji organizacji
4. opracowanie celów operacyjnych i planu operacyjnego