Dysponujemy narzędziem, które skutecznie nakreśla właściwe podejście do problemu przywództwa.

RAMA ZARZĄDZANIA® – narzędzie do określania mechanizmów zarządzania i przywództwa jest głównym elementem naszego podejścia w tym obszarze.

RAMA ZARZĄDZANIA® określa podstawową cechę organizacji tzn. jej SYSTEMOWOŚĆ oraz zakres wpływu jej podsystemów.

Świat zewnętrzny – podstawowa rama nacisku.

Na zewnątrz jest „pole nacisku” tworzone przez prawa, procedury, zasady i cele – zewnętrzne wobec zespołu (lub innego podsystemu). Zespół działa w ramie wytworzonej przez te zewnętrzne i jednocześnie określające jego zakres funkcjonowania uwarunkowania. Jest włożony w pewną ramę zarządczą.

Rama wewnętrzna czyli działania lidera oraz zespołu – właściwy obszar coachingowy.

To, co dotyczy samego zespołu jest wewnątrz. W środku ramy działa przywódca. Inspiruje takie działanie zespołu, które mają pozytywnie reagować na wyzwania i oczekiwania. To jest obszar coachingowy. Wszystkie działania wewnątrz koncentrują się na tym, w jaki sposób wspierać wynik wykorzystując potencjał zespołu. To tam tkwią rezerwy efektywności wynikające z postaw ludzi. Działamy poprzez: coaching, team coaching, warsztaty coachingowe, warsztaty rozwojowe.

Lider jako łącznik pomiędzy wymaganiami zewnętrznymi a zespołem.

Na samej linii ramy działa funkcja menedżerska. Polega na łączeniu zespołu z organizacją systemowo. Kierowanie zespołem to zarządzanie realizacją zewnętrznych uwarunkowań i wymagań poprzez działania zespołu w celu uzyskania oczekiwanych przez organizację wyników. To co jest na zewnątrz i na samej ramie, to obszar doradczy. W obszarze doradczym działamy poprzez facylitację i pracę doradczą.

Zadania menadżera oraz zadaniami zespołu – połączenie dwóch perspektyw podstawą skutecznego działania.

Rama zarządzania systematyzuje oddziaływania w organizacji. Menedżer/lider oraz sam zespół widzi, w jaki sposób może skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez organizację. Menedżer/lider widzi zasoby „wewnątrz” wpływające na podniesienie wyniku. Widzi także, co jest „na styku” – co na samej ramie wpływa na wynik. A organizacja koncentruje się na polu nacisku i wymagań.

My wzmacniamy poczucie wpływu („pole wpływu”) wewnątrz ramy i wspieramy usprawnienie komunikacji na styku różnych ram podsystemowych.

Rezultaty stają się widoczne, gdy udaje się wypracować dobrą komunikację i współpracę pomiędzy polem nacisku i polem wpływu. Stymuluje ją przywódca, zarządza nią lider – przeważnie jest to ta sama osoba w dwóch funkcjach.

Jeśli pojawia się lider sytuacyjny wewnątrz zespołu, to świadczy to o dużej elastyczności i poczuciu wpływu.

Uwolnić rezerwy oraz uruchomić interakcje.

Jeżeli patrzymy na organizację z dalszej perspektywy, dostrzegamy wiele ram zarządzania tworzonych przez różne zespoły. Istotną sprawą jest wnętrze systemu – synergia w interakcjach między zespołami. Tu często tkwią rezerwy. Rezerwy są wszędzie tam, gdzie jest najwięcej trudności. Pojawiają się na styku ram zarządzania różnych zespołów. Kluczem do sukcesu jest wypracowanie takiej metody zarządzania w której podsystemy (zespoły) ze sobą współdziałają.  W takim modelu znacznie wzrasta efektywność organizacji. W 80% właściwa postawa ludzi ma wpływ na ostateczny wynik.