Jesteś w firmie odpowiedzialny za duży obszar działania.

Twój kalendarz jest wypełniony.

Jak znaleźć czas na rozwój, kiedy każdy dzień niesie mnóstwo bieżących spraw do rozwiązania?

Odpowiedzią  jest Executive Development, program szkoleniowy dla kadry zarządzającej. To praktyczne i dynamiczne szkolenie sprzyja wymianie doświadczeń i motywuje do dalszego doskonalenia.

Proces Executive Development oferuje zarówno możliwość osobistej refleksji wynikającej  z podejścia coachingowego, jak i pracy nad konkretnymi przypadkami biznesowymi.

Odpowiada na potrzebę szybkiej, skutecznej zmiany w zakresie nastawienia, komunikacji, stylu zarządzania i narzędzi oraz efektywności osobistej.

Indywidualne sesje z coachem opierają się na partnerskiej relacji między nim a Tobą. Dzięki temu poznajesz siebie i swoje możliwości, korzystasz z doświadczenia coacha, zyskujesz wiedzę zgodnie ze swoimi potrzebami, rozwijasz w ukierunkowany sposób swoje kompetencje.

Pamiętaj: Nieustannie musimy być gotowi na zmiany…