Narzędzie które mierzy styl myślenia w określonych kontekstach, które są podłożem dla kompetencji, umiejętności, możliwości. MindSonar adaptuje się do profili wzorcowych dla danej organizacji. Unika szufladkowania osób. Wynik testu pokazuje w jaki sposób myśli dana osoba i co uważa za istotne.

Pomiar obejmuje:

  • Metaprogramy (style, sposoby myślenia):

Wzorce sposobów myślenia wyrażające się w słowach i zachowaniu niewerbalnym. Wpływają na stany emocjonalne i uczucia.

  • Kryteria (wartości):

Kombinacja kilku różnych metaprogramów. Wszystkie razem charakteryzują sposób myślenia i postrzegania danej osoby.

Funkcjonalności:

Poprawa komunikacji:

  • Dopasowanie przekazu do stylu myślenia odbiorców
  • Pomoc w komunikacji grupowej przez uświadomienie istnienia różnic w stylach myślenia przez zwiększanie wzajemnej akceptacji i zrozumienia
  • Wzmocnienie przekazu medialnego, marketingowego przez profilowanie grupy docelowej i umiejętne dostosowanie przekazu

W procesie coachingu

  • Pomoc w identyfikowaniu sytuacji, w których ludzie się blokują, a w których rozkwitają
  • Analiza słabych i mocnych stron zespołów i organizacji na podstawie profili zespołowych

Wspieranie zmiany

  • Pomoc w rozwoju myślenia najlepiej pasującego do obecnej sytuacji
  • Ocena zmiany indywidualnego/grupowego stylu myślenia po coachingu lub treningu
  • Zdefiniowanie dominującego profilu w grupie w celu sprawdzenia, który metaprogram należy zmienić

Poprawianie procesów grupowych

  • Pomoc grupom i zespołom w wykorzystaniu dostępnych im stylów myślenia przy realizacji zadania i przez zdefiniowanie stylów, oraz odpowiednie ich wykorzystanie

Rozwiązywanie konfliktów

  • Wyjaśnienie roli różnych profili w podtrzymywaniu konfliktu i nauka mówienia językiem tych profili

Projektowanie szkoleń

  • Projektowanie rozwoju w kategoriach zmiany metaprogramów

Rozumienie kompetencji

  • Analiza podstawowej struktury konkretnej kompetencji lub zestawu umiejętności w kategoriach metaprogramów i kryteriów

Modelowanie doskonałości

  • Mapowanie stylu myślenia, który umożliwia niektórym osobom osiąganie niezwykłych rzeczy, aby ta umiejętność była bardziej możliwa do nauczenia się przez innych

Lepsza rekrutacja

  • Określanie stylów myślenia dominujących wśród osób dobrze funkcjonujących na konkretnych stanowiskach. Dobór osób o podobnych stylach myślenia
  • Określenia profilu kandydata, który dominuje wśród najlepszych pracowników na danym stanowisku. Wybór osób o profilach pasujących do wzorcowego