Nadrzędnym celem wybitnego sprzedawcy jest realizacja sprzedaży i satysfakcja Klienta.
Ambitny sprzedawcy zawsze pragnie odnieść sukces.

Obsługa Klienta to kluczowy obszar kompetencyjny dla większości organizacji. Nasze szkolenia budują umiejętność skutecznego badania potrzeb i efektywnej współpracy z Klientem.

Wykorzystaj je do realizacji swoich celów!

Profesjonalna oferta
Umiejętność tworzenia oferty budowanej na rozpoznanych potrzebach klienta.

Techniki skutecznej sprzedaży
Etapy  procesu sprzedaży relacyjnej.

Telemarketing, jako skuteczny model sprzedaży
Wykorzystanie telefonu, jako narzędzia nawiązania kontaktów handlowych.

Komunikacja i relacja z klientem
Radzenie sobie z własnymi uprzedzeniami, z trudnymi klientami. Zarządzanie relacją z klientem.

Zarządzanie sprzedażą
Budowanie efektywnego w działaniu zespołu sprzedażowego.

Negocjacje budujące relacje
Umiejętność negocjowania w nastawieniu na obopólną korzyść.