Narzędzie oceny osobowości, które umożliwia menedżerom zrozumienie, jak ludzie różnią się pomiędzy sobą pod względem zachowań, motywacji, postaw i aspiracji.

 • System bazuje na najnowszych teoriach opracowanych w dziedzinach badania osobowości oraz zarządzania rozwojem pracowników, cechuje go prostota i łatwość stosowania.
 • Cechuje go przejrzysta grafika i konstrukcja raportów, wielofunkcyjność i możliwość integrowania wyników z istniejącymi systemowymi narzędziami zarządzania pracownikami.
 • Narzędzie do stosowania na wszystkich poziomach: od indywidualnej analizy osobowości, po integrowanie zespołów.
 • Stwarza możliwość analizowania kultury i wartości poszczególnych zespołów, oraz całej firmy.
 • Wysoka wiarygodność i rzetelność wyników.

Funkcjonalności Facet 5:

Rekrutacja – Audition

 • Definiowanie wymagań dla poszczególnych stanowisk
 • Porównywanie Kandydatów
 • Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej

Selekcja – Searchlight

 • Raport Searchlight identyfikuje i ułatwia rozmowę na temat kompetencji:
  a) wskazuje silne strony
  b) identyfikacje trudne elementy pracy

Integracja – TeamScape

 • Pomoc w budowaniu zintegrowanego zespołu przez porównywanie indywidualnych stylów pracy i tworzenie środowiska zapewniającego lepsze rozumienie i docenianie indywidualnych różnic.
 • Identyfikacja:
  a) indywidualnego wkładu każdego pracownika
  b) możliwości synergii
  c) potencjalnych punktów zapalnych

Zarządzanie – LeadingEdge

 • Dostarczanie menedżerom wskazówek z zakresu zarządzania, co pozwala
  na modyfikację stylu i dopasowywanie go do potrzeb podwładnych by uzyskać jak najlepsze wyniki. Dzięki temu menedżerowie mogą:
  a) skutecznie się komunikować
  b) budować skoncentrowaną na celach wizję przyszłości
  c) tworzyć stymulujące środowisko pracy
  d) ułatwiać ludziom odkrywanie talentów

Rozwój – Work Preferences

 • Model preferencji pracy określa 4 elementy:
  a) władza
  b) uczestnictwo
  c) ludzie
  d) proces
 • Wskazanie na elementy napędowe dla badanego (motywatory) i te frustrujące, utrudniające osiąganie wyników