Czy zdarza Ci się zastanawiać nad tym, co o firmie myślą pracownicy?
Czy zadajesz sobie pytanie, jak jeszcze możesz motywować swoich ludzi?
Czy myślisz czasami, że w firmie można by wdrożyć coś nowego, co podniesie poziom jej atrakcyjności?
Czy miewasz poczucie, że w Waszej organizacji „wieje nudą“, lecz nie masz pomysłu, jakie rozwiązania mogłyby zainteresować pracowników?

Nasze ankiety 360º lub 180º oraz inne metody badania satysfakcji pracowników tj. Upward Feedback pomogą odpowiedzieć na te pytania.

Opracowywane są w oparciu o pełną diagnozę standardów oraz potrzeb danej organizacji. Proponujemy Klientom wszelkie dostępne rozwiązania, które wspierają rozwój kultury organizacyjnej oraz promowanie wartości w niej obowiązujących.