Pouczanie, dawanie dobrych rad czy relacja partnerska? Każdy czasami potrzebuje konkretnej rady: jak należy postąpić…?

Odpowiedź kryje się w mentoringu.

Narzędzie to dość często wykorzystywane jest w ramach organizacji.  Praca z mentorem pozwala na poznanie swoich mocnych stron, rozwinięcie samoświadomości i własnego potencjału.

Zasadniczą rolę w mentoringu odgrywa wzajemne zaufanie, zrozumienie oraz zasada poufności i wzajemnego szacunku. Prowadzenie i rozwój zespołu możliwy jest tylko gdy wiedza praktyczna jest wciąż doskonalona. Praca z mentorem  to proces rozwoju prowadzony w partnerskiej relacji, oparty na pracy z konkretnymi przypadkami życia zawodowego. Mentor posiadający wiedzę i doświadczenie wspiera w kształtowaniu i rozwiązywaniu konkretnych sytuacji, motywuje i inspiruje.

Chętnie pomagamy zidentyfikować bariery w organizacji. Możemy dostarczyć przydatnych informacji tak aby kadra menadżerska potrafiła znaleźć rozwiązanie, podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność.

W każdym działaniu przyświeca nam zasada partnerstwa i równości. Szacunek jest podstawą wzajemnej współpracy. Naszym zadaniem jest wsparcie poprzez stawianie nowych wyzwań i motywowanie.  Korzystamy tylko z tych narzędzi, które mają uzasadnione wskazanie w konkretnym przypadku. Naszym wspólnym celem jest rozwój i działanie, rozbudzenie pragnienia zmiany i motywacja do rozwoju własnego potencjału.