Elastyczny lider uczy się żyć w nieprzewidywalnym otoczeniu. Spędza mniej czasu narzekając na niemożność ustalenia kontroli nad przyszłymi wydarzeniami, a za to skupia się na wykorzystaniu pojawiających się możliwości.

/Leonard Wong/

Lider – oferta dla każdego ?

Wielu z nas zadawało sobie pytanie czy ma w sobie predyspozycje do tego żeby zostać liderem.  Czy liderem trzeba się urodzić czy można się nim stać? Jak zatem rozpoznać w sobie lidera, a jak go wykształcić?

Odpowiedzi na tak postawione pytania jest wiele. Liczne blogi, prezentacje, webinaria i inne źródła dostarczają całego spectrum odpowiedzi na to pytanie, a wiele z tych odpowiedzi wzajemnie sobie przeczy! Jak zatem odnaleźć tę właściwą?

Zachęcamy Państwa do przyjęcia otwartej, pozytywnej i kompleksowej postawy wobec zagadnienia przywództwa. Opiera się ona na przekonaniu, że każdy może być liderem. W naturalny sposób godzi poglądy o tym, że liderem można być „od urodzenia” z przekonaniem o sile wiary we własne możliwości i sensowności pracy nad predyspozycjami, cechami przywódczymi.

Wyobrażając sobie lidera, mamy przed oczami osobę, która inspiruje innych, przewodzi ich działaniom, świadomie dąży do realizacji misji zespołu i osiągnięcia celu biznesowego. Cechuje ją przenikliwość, umiejętność oceny ryzyka czy sprawność w działaniu. Jest to również osoba, która charakteryzuje się wysoko rozwiniętymi kompetencjami społecznymi – stoi przecież na czele zespołu, który tworzą.

Pochylając się w szczególny sposób nad  umiejętnościami interpersonalnymi lidera, proponujemy nowatorskie ujęcie jego roli jako lidera adaptacyjnego (zgodnie z koncepcją „Leadership 2.0” Travisa Bradberry’ego). Jak można scharakteryzować ten uszczegółowiony konstrukt przywódcy?

Tradycyjny wachlarz cech lidera rozszerzamy o kompetencje związane z relacyjnością i społeczną uważnością. Lider adaptacyjny odznacza się niezwykłą samoświadomością – w tym także wiedzą, jaki jest jego rzeczywisty wpływ na współpracowników. Zwraca uwagę na relacje pomiędzy członkami swojego zespołu, komunikuje się z nimi, zachowuje się i działa w sposób spójny, a także uwidacznia wartości, które przyświecają jego pracy czy decyzjom. Dba o rozwój własnych umiejętności i wiedzy, a także motywuje i pomaga w rozwoju członków swojego zespołu.

Jesteśmy przekonani o tym, że kluczem sukcesu całej organizacji jest przywództwo wynikające z rzeczywistego autorytetu. Dlatego pracując z liderami, wpieramy ich w uświadomieniu sobie, jak ogromną rolę odgrywają nie tylko we własnych zespołach, ale i w perspektywie całej firmy.  Zaopatrujemy ich w konkretne narzędzia, które pozwalają na nieustanny rozwój ich samych, jak grup, którym przewodzą.