Przywódcy różnią się od siebie. Sposobem, w jaki wchodzą w relacje z innymi, stylem komunikacji, sposobem działania…
W trakcie warsztatów przechodzimy przez wszystkie wymiary przywództwa osobistego i zawodowego:

A gdzie jest przywódca…
moje indywidualne zasoby jako przywódcy

Otoczenie przywódcy
efektywna relacja przywódcy z otoczeniem: otwieranie możliwości, efektywną komunikację, wymianę umiejętności i zasobów

Między nami przywódcami
budowanie współpracy, integracji wokół wspólnych celów, dostrzegania potencjału tkwiącego w relacjach grupy przywódców

Ja z moim zespołem
budowanie synergii i ram działania konkretnego zespołu z elementami team coachingu