Co oferujemy?

Oferujemy Państwu kompleksowe, innowacyjne i skuteczne przeprowadzenie zmiany w Państwa organizacji. Zmianę rozumiemy bardzo szeroko – od wdrożenia nowego projektu, poprzez budowanie zespołu i kształtowanie współodpowiedzialnych postaw pracowników, aż do przeprowadzenia fuzji czy przejęcia.

Kompleksowość, oparcie działań na realnej sytuacji Państwa organizacji i ścisłe dostosowanie do wymogów rynku jest zagwarantowane przez zastosowanie w pracy efektywnego i autorskiego procesu: Ramy Zarządzania OVERFRAME.

Pracujemy z firmami z różnych branż: finansowej, produkcyjnej, technologicznej, farmaceutycznej czy medialnej. Nasz Zespół to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem doradczym, wiedzą i certyfikatami prestiżowych instytucji. Większość z nas posiada rozległą praktykę po stronie biznesu.

Doskonale wiemy, że każda organizacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego w tym miejscu nigdy nie znajdzie się gotowa oferta czy uniwersalny projekt, który od razu można zacząć wdrażać.

Nasze podejście i wartości

We współpracy z Klientami:

  • Koncentrujemy się na budowaniu przewagi konkurencyjnej naszych Klientów w oparciu o koncepcję Ramy Zarządzania OVERFRAME. Jest to innowacyjne, kompleksowe i efektywne podejście, pozwalające zarządzać wynikami poprzez ludzi.
  • Uwalniamy zasoby, które dotąd były ukryte w zespołach, a pozostawały niewykorzystane. Podnosimy wydajność grup tworzących organizację, budujemy efektywne zespoły, integrujemy pracowników wokół celów biznesowych, a także wzbudzamy w nich motywację.
  • Dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem i ekspercką wiedzą. Podczas szkoleń, warsztatów czy sesji tworzymy przestrzeń do dialogu, przepracowania wyzwań i wykreowania twórczych idei biznesowych.
  • Wspieramy rozwój stylu zarządzania opartego na wartościach. Wierzymy, że każda organizacja ma potencjał do przeprowadzenia skutecznych zmiany, realizowania długofalowych planów i osiągania satysfakcjonujących wyników.

Naszemu podejściu towarzyszą silne podstawy:

Coachingowa filozofia wsparcia procesów zmiany – wierzymy, że każdy ma potencjał do zmiany i wpieramy uruchomienie tego procesu. Budujemy w uczestnikach poczucie odpowiedzialności za proces, wspieramy ich w poszukiwaniu rozwiązań – ale nie wyręczmy! Bazujemy na rzeczywistym obrazie sytuacji organizacji.

Koncentracja na przywództwie – jesteśmy przekonani o tym, że jednym z kluczowych elementów sukcesu organizacji jest przywództwo wynikające z autentycznego autorytetu, odwagi i świadomości własnej roli. Przywództwa nie ograniczamy jedynie do osoby lidera! Zespół to lider i członkowie – razem mogą więcej, niż każdy z nich z osobna.

Model Psychologii Pozytywnej – nie boimy się emocji w zarządzaniu. Z naszego doświadczenia wynika, że wyrażone, zrozumiane i przepracowane emocje wspierają wdrożenie nowych doświadczeń i podnoszą skuteczność procesu rozwoju. Potwierdzają to osiągnięcia na gruncie psychologii pozytywnej.

Model Łańcucha Zysków w Obsłudze Klienta – zaangażowanie i lojalność klientów naszej organizacji, są silnie skorelowane z zaangażowaniem wszystkich jej pracowników. Świadomość tej fundamentalnej zasady wymiernie przekłada się na obroty i zyski.

Organizacja jako system – na organizację patrzymy jak na zwartą całość, choć złożoną z wielu elementów. Działanie lub jego brak w jednej części tego dynamicznie zmieniającego się organizmu, wpływa na wszystkie pozostałe jego części.